Co to jest schola? Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokumenty soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Obecność scholi w liturgii i to nie tylko „od wielkiego święta”, ale w każdą niedzielę ukazuje bogactwo i różnorodność posług i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Przede wszystkim schola powinna wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie powinna podtrzymywać śpiew wiernych, może też śpiewać pieśni na przemian z ludem (np. wierni refren, schola zwrotki), uczyć nowych pieśni, śpiewać pieśni trudne i wielogłosowe”.

By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

W naszej wspólnocie parafialnej schola odgrywa ważne miejsce. Jest przestrzenią w której dzieci i młodzież mogą poprzez śpiew zbliżać się do Boga. Jest to również wspaniała okazja, aby poprzez wspólnie spędzony czas lepiej się poznać i zdobyć nowych kolegów i koleżanki.

Naszym głównym zadaniem jest udział i śpiew na Mszy Świętej w Niedzielę. Poprzez śpiew chwalimy Boga i dajemy świadectwo o naszej wierze. Jednak to nie wszystko, gdyż w miarę możliwości staramy się uczestniczyć w konkursach i przeglądach pieśni religijnych i patriotycznych.

Każdy występ czy to w kościele czy na konkursie wymaga przygotowania. Dlatego spotykamy się raz w tygodniu według grafiku. Jest to czas gdy ćwiczymy śpiew niedzielnych pieśni i poznajemy nowe. Jest to czas spotkania we wspólnocie, a więc wzajemnego poznawania i chwalenia Boga poprzez śpiew.

Opiekunem scholii jest Pan Organista Łukasz Kęska.

 

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com