W dniu  24 stycznia 2021r., w związku z obchodami 158. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, w kościele św. Mikołaja w Jedlni odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1863 roku. Obchody rozpoczęła uroczysta suma w intencji Ojczyzny i Bohaterów Powstania Styczniowego koncelebrowana przez ks. kan. Janusza Smerdę i ks. wikariusza Dariusza Zająca.

W Eucharystii uczestniczyli – Rycerze św. Jana Pawła II, Radni Gminy Pionki: Przewodniczący Rady Gminy Pionki Dariusz Gonciarz, Piotr Gębczyk, Sebastian Sałek, Michał Siczek członkowie Stowarzyszenia Jedlnia, przedstawiciele grup parafialnych, młodzież i mieszańcy gminy.  W kazaniu ks. kanonik Janusz Smerda podkreślił, że Powstanie Styczniowe było aktem wielkiej odwagi i miało duże znaczenie w drodze Polski do niepodległości. Na wstępie ks. kanonik przytoczył wiersz Adama Asnyka zatytułowany: ,,W dwudziestopięcioletnią rocznicę powstania 1863 roku”, w którym poeta oddaje hołd ostatniemu zrywowi walki o niepodległość, w którym sam brał udział.
„Boś ty nie przyszedł jako klątwa nieba
Ani nie spadłeś jak grom niespodzianie,
Lecz jak duchowa narodu potrzeba
W krwawej wypadków wypłynąłeś pianie
– Aby ostatnim orężnym protestem
Zapisać w dziejach nieśmiertelne: Jestem!”
„Duchowa narodu potrzeba” – tak poetycko, ale jakże trafnie zdefiniował poeta powstanie styczniowe. Podobnie o powstaniu myślał ostatni styczniowy powstaniec, główny kapelan powstania styczniowego  ks. Stanisław Brzóska. Z gorliwością szerzył idee niepodległościowe wśród chłopstwa. Jego legenda na Podlasiu jest żywa do dziś. 23 maja 2008 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie „ostatniego walczącego powstańca“ Orderem Orła Białego.
Pod koniec Mszy św. historyk dr Michał Wdowski w krótkim wykładzie omówił udział chłopów w powstaniu styczniowym. Doświadczenie powstania pokazało, że bez wsparcia chłopów żadne programy narodowowyzwoleńcze nie mały szans powodzenia. Po nabożeństwie zgromadzeni udali się na Stary Cmentarz, gdzie na powstańczej mogile przewodniczący Rady Gminy Dariusz Gonciarz, złożył wiązankę, zostały zapalone znicze, wszyscy odmówili modlitwę oraz zaśpiewali „Hymn Polski”.
Na zakończenie uroczystości Dominika Milczarczyk i Wiktoria Domańska z orkiestry Boni Angeli zagrały na trąbkach utwór ,,Śpij Kolego”.

Z uwagi na panującą pandemię uroczystość odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym.

autor. Anna Winiarska

obejrzyj zdjęcia

 

 

 

Ewangelia na dzis

04 marzec 2021

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Czwartek 2021-03-04, Wielki Post, Święto św. Kazimierza, królewicza
    J 15,9-17
    Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com