W dniu 30 kwietnia 2019 r. w czasie Mszy św. o godzinie 18.00 młodzież klas VIII i III gimnazjum w Jedlni otrzymała z rąk O. Eugeniusza Augustyna Opata Zakonu Cystersów z Wąchocka Sakrament Bierzmowania. Jest on dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane w sakramencie chrztu, czyli nowego życia z wody i Ducha św. Podczas homilii opat nauczał o tym, jak powinien zachowywać się prawdziwy chrześcijanin.

Powinien świadczyć o swojej wierze w każdej chwili życia. Mszę św. koncelebrowali także ks. Czesław Przewłocki i ks. proboszcz Janusz Smerda. Po Komunii św. młodzież wyraziła swoje podziękowanie. Najpierw o. Eugeniuszowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, następnie rodzicom, księżom, dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, świadkom i wszystkim, którzy pomogli właściwie przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i otaczali ich swoją modlitwą. Młodzież podziękowała także ks. Jarosławowi Grabce za przygotowanie oraz panu organiście Łukaszowi i scholi.
Módlmy się za młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania, aby dzięki niemu pełniej uczestniczyła w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szczególnej łasce Ducha Świętego.
obejrzyj zdjecia-autor G.Rojek 


 

 

 

 

 

 

Msze Święte

w niedziele:
7:00, 9:00, 12:00, 16:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Ewangelia na dzis

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Piątek 2019-07-19, 15. tydz. zwykły
    Mt 12,1-8
    Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?
    Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com