17 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków, podsumowujące pracę Stowarzyszenia Jedlnia. Podczas zebrania prezes Stowarzyszenia Wojciech Pestka przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że upłynęła kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, zaproponował więc wybory do władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia JEDLNIA.

Walne zgromadzenie dokonało wyborów nowych władz na następną kadencję w składzie: Wojciech Pestka - prezes, Piotr Wdowski - wiceprezes, Teresa Mróz - skarbnik, Paweł Deja - członek Zarządu, Danuta Szegda-Pestka - sekretarz. Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej na nadchodzącą kadencję w składzie: Wiesław Jaroszek - przewodniczący, Stanisław Błazik - wiceprzewodniczący, Krystyna Piechurska - sekretarz.

Przyjęto również plan pracy na bieżący rok. Prezes Stowarzyszenia poinformował o przygotowaniach do historycznego festynu, poświeconego 210. rocznicy pobytu w Jedlni gen. J. H. Dąbrowskiego oraz 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Stowarzyszenie zamierza między innymi: w dalszym ciągu wydawać lokalną gazetę Nasza Jedlnia, przygotować zbiór art. (w wydaniu książkowym) odnoszących się do historii Jedlni, wydanie folderu z relacjami świadków z II wojny światowej, wydanie kalendarza na rok 2020. Organizację „Biegu dla Niepodległej", corocznej kwesty na rzecz odnowy „starego cmentarza". Nadal będzie kontynuowanie cyklu uroczystości upamiętniających historię regionu i ważne wydarzenia patriotyczne. Stowarzyszenie, jak co roku będzie czynnie uczestniczyć w działaniach innych grup i stowarzyszeń aktywnych w naszym regionie.

autor tekstu Stowarzyszenie Jedlnia

  

Msze Święte

w niedziele:
7:00, 9:00, 12:00, 16:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Ewangelia na dzis

03 czerwiec 2020

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Czwartek 2020-06-04, ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
    Mt 26,36-42
    Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie».
    Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com