17 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków, podsumowujące pracę Stowarzyszenia Jedlnia. Podczas zebrania prezes Stowarzyszenia Wojciech Pestka przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że upłynęła kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, zaproponował więc wybory do władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia JEDLNIA.

Walne zgromadzenie dokonało wyborów nowych władz na następną kadencję w składzie: Wojciech Pestka - prezes, Piotr Wdowski - wiceprezes, Teresa Mróz - skarbnik, Paweł Deja - członek Zarządu, Danuta Szegda-Pestka - sekretarz. Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej na nadchodzącą kadencję w składzie: Wiesław Jaroszek - przewodniczący, Stanisław Błazik - wiceprzewodniczący, Krystyna Piechurska - sekretarz.

Przyjęto również plan pracy na bieżący rok. Prezes Stowarzyszenia poinformował o przygotowaniach do historycznego festynu, poświeconego 210. rocznicy pobytu w Jedlni gen. J. H. Dąbrowskiego oraz 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Stowarzyszenie zamierza między innymi: w dalszym ciągu wydawać lokalną gazetę Nasza Jedlnia, przygotować zbiór art. (w wydaniu książkowym) odnoszących się do historii Jedlni, wydanie folderu z relacjami świadków z II wojny światowej, wydanie kalendarza na rok 2020. Organizację „Biegu dla Niepodległej", corocznej kwesty na rzecz odnowy „starego cmentarza". Nadal będzie kontynuowanie cyklu uroczystości upamiętniających historię regionu i ważne wydarzenia patriotyczne. Stowarzyszenie, jak co roku będzie czynnie uczestniczyć w działaniach innych grup i stowarzyszeń aktywnych w naszym regionie.

autor tekstu Stowarzyszenie Jedlnia

  

Msze Święte

w niedziele:
7:00, 9:00, 12:00, 16:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Ewangelia na dzis

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Piątek 2019-07-19, 15. tydz. zwykły
    Mt 12,1-8
    Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?
    Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com